Nyheter

Bensylisopropylamin ,

Utseende: Stor genomskinlig kristall.

Lagringsförhållanden: Förvaras i ett svalt, ventilerat lager. Förvaras åtskilt från eld och värme. Bör förvaras separat från oxidationsmedel, undvik blandad lagring på alla sätt. Utrusta med motsvarande variation och mängd brandbekämpningsutrustning. Förvaringsutrymmet bör vara utrustat med läckageutrustning för nödbehandling och lämpligt förvaringsmaterial.

image


Inläggstid: Jul-06-2021